ΚΙΝΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΜΑΣΕΛΑΚΙΑ)

Τα κινητά μηχανήματα, είναι μηχανισμοί οι οποίοι μπορεί να αφαιρεθούν από τον ίδιο τον ασθενή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για αλλαγή του σχήματος του οδοντικού τόξου (πχ διεύρυνση), διόρθωση πρόσθιας σταυροειδούς σύγκλησης καθώς και για την καθοδήγηση της αύξησης των γνάθων. Στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείτε ένα κινητό λειτουργικό μηχάνημα (twin block) το οποίο οι ασθενής θα πρέπει να το φοράει πάνω από 12 ώρες την ήμερα έτσι ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την αύξηση της κάτω γνάθου. 

Αυτές οι συσκευές ενδείκνυνται στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. 

Τα πλεονεκτήματα αυτών των συσκευών είναι ότι μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη μάσηση καθώς και να καθαρίζονται εύκολα. Δυστυχώς, το σοβαρό μειονέκτημα τους είναι ότι το αποτελέσματά τους εξαρτώνται από τη συνεργασία του ασθενούς.