ΑΚΙΝΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ακίνητοι μηχανισμοί Είναι οι μηχανισμοί που μένουν σταθεροί στα δόντια κατά τη θεραπεία και μπορούν να αφαιρεθούν μονό από τον ορθοδοντικό. Τοποθετούνται  στην άνω και κάτω γνάθο, για διεύρυνση του τόξου, μετακινήσεις δοντιών ή για στήριξη που μπορεί να χρειαστεί ο ορθοδοντικός κατά τη θεραπεία. Σπανιότερα ακίνητοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται και για την καθοδήγηση των γνάθων ιδίως όταν ο ασθενής δεν είναι συνεργάσιμος με τους κινητούς μηχανισμούς. Μια πολύ συνηθισμένη ακίνητη συσκευή διεύρυνσης είναι το Hyrax, η οποία συγκολλάτε στους άνω γομφίους και μπορεί να διευρύνει την άνω γνάθο με μεγάλη επιτυχία.

Οι παραπάνω συσκευές έχουν ως πλεονέκτημα ότι μπορούν να δράσουν όλο το 24ωρο και δεν εξαρτώνται από τη συνεργασία του ασθενούς.