ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ

Τα κεραμικά σιδεράκια είναι κατασκευασμένα από κεραμικό υλικό και έχουν τη δυνατότητα να μιμούνται το φυσικό χρώμα των δοντιών. Είναι μικρά σε μέγεθος και δεν κιτρινίζουν κατά τη διάρκειά θεραπείας. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική και πιο αισθητική επιλογή για όσους επιλέξουν θεραπεία με πάγιες συσκευές (σιδεράκια).

Ο τρόπος με τον οποίο μετακινούν τα δόντια είναι πανομοιότυπος με τα μεταλλικά σιδεράκια όπου η μετακίνηση των δοντιών γίνεται λόγω μια συνεχούς και σταθερής πίεσης (δύναμης) που ασκείται πάνω στα δόντια.

Η διάρκεια θεραπείας με κεραμικά σιδεράκια και πάλι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το συγκλεισιακό πρόβλημα κάθε ασθενούς, η ηλικία του,  η στοματική του υγιεινή, καθώς και η συνεργασία του.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και την αφαίρεση των συσκευών ακολουθεί μια περίοδος συγκράτησης (κινητή ή ακίνητη) καθώς τα δόντια έχουν πάντα την τάση να θέλουν να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση.